Scaly

Werkwijze.

Binnen Scaly werken we met de methodiek competentiegericht werken en de methodiek traumasensitief werken. We lichten de eerstgenoemde methode wat uitgebreider toe .

Competentiegericht werken.

Competentiegericht begeleiden is een stapsgewijze aanpak waarbij een begeleidingscyclus wordt gevolgd. Tijdens het traject is voortdurend het proces gaande van informatie verzamelen en analyseren, en het vervolgens stellen van doelen, uitvoeren van acties en evalueren van de resultaten.

Het begeleidingstraject van de jeugdige wordt van aankomst tot vertrek gekenmerkt door een duidelijke fasering: begin, midden, eind. Het behandelplan wordt samen met de jongere opgesteld. Voor de jongere is het zo duidelijk waar naartoe gewerkt wordt en hoe het traject eruit ziet.

Binnen elk begeleidingstraject wordt informatie verzameld en geanalyseerd over de wensen en het functioneren van de jeugdige. We maken gebruik van motiverende, coachende en sturende technieken. De methodiek biedt onze begeleiders daarnaast specifieke handvatten, technieken en hulpmiddelen die ingezet worden bij de begeleiding van jeugdigen en het vergroten van de competentie van de jeugdigen.

Uitgangspunten van de methodiek zijn:

Benieuwd naar wat
wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan.