Scaly

Werken bij Scaly.

Scaly is een jonge jeugdzorgorganisatie voor jeugdigen van 12 tot en met 18 jaar met gedragsproblemen, psychische en/of psychosociale problemen gevestigd in Hoenderloo. Wij zijn er voor jeugdigen met zeer complexe problematiek. Dit doen wij vanuit kleinschalige behandelgroepen met een groepsgrootte van maximaal 6 jeugdigen.

Kleinschalig en betrokken.

Competentiegericht begeleiden is een stapsgewijze aanpak waarbij een begeleidingscyclus wordt gevolgd. Tijdens het traject is voortdurend het proces gaande van informatie verzamelen en analyseren, en het vervolgens stellen van doelen, uitvoeren van acties en evalueren van de resultaten.

Het begeleidingstraject van de cliënt wordt van aankomst tot vertrek gekenmerkt door een duidelijke fasering: begin, midden, eind. Het behandelplan wordt samen met de jongere opgesteld. Voor de jongere is het zo duidelijk waar naartoe gewerkt wordt en hoe het traject eruit ziet.

Binnen elk begeleidingstraject wordt informatie verzameld en geanalyseerd over de wensen en het functioneren van de cliënt. We maken gebruik van motiverende, coachende en sturende technieken. De methodiek biedt onze begeleiders daarnaast specifieke handvatten, technieken en hulpmiddelen die ingezet worden bij de begeleiding van cliënten en het vergroten van de competentie van de cliënten.

Vacatures.

Benieuwd naar wat
wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan.