Scaly

Onze missie.

Scaly is zorgaanbieder met een focus op kleinschalig verblijf aan jongeren. We bieden zorg aan jongeren van 12 tot 18 jaar met complexe (gedrags)problematiek. Deze zorg bieden we volgens het SCALY-model binnen de behandelgroepen waar de jeugdigen verblijven en tegelijkertijd worden begeleid en behandeld.

Het Scaly model.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren gezien en gehoord worden en wij zijn ervan overtuigd dat ze tot ontwikkeling kunnen komen binnen een zo normaal mogelijke omgeving. Jongeren voelen zich bij Scaly thuis. Dat komt niet alleen door onze huiselijke inrichting, maar ook door ons betrokken personeel.

Jongeren laten ontwikkelen, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid, is een van de kerntaken van Scaly. De veilige basis die er op de behandelgroep wordt geboden is hiervoor van groot belang. Deze veilige basis dient ook direct als uitvalsbasis om van daaruit zoveel mogelijk te participeren in de maatschappij. Alle jongeren in zorg bij Scaly volgen onderwijs of dagbesteding in de omliggende steden. Hetzelfde geldt voor het ondernemen van activiteiten, of lidmaatschap bij (sport)clubs. Het streven is om de jongeren zoveel als mogelijk, passend bij hun ontwikkeling, mee te laten doen in de samenleving.

Het lijntje met het netwerk van de jongere is daarnaast kort. Vanuit Scaly stimuleren we dit contact en bieden we ondersteuning waar nodig. Deze manier van werken hebben wij binnen Scaly vormgegeven middels onderstaande model. Voor iedere jongere ziet de invulling van dit model er anders uit en komt dit terug in het individuele behandelplan van de jongere.

Benieuwd naar wat
wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan.