Intensieve kleinschalige

Behandelgroepen (IKB).

Voor jongeren die een complexe zorgvraag hebben en zeer intensieve begeleiding behoeven, heeft Scaly intensieve kleinschalige behandelgroepen (IKB). De IKB’s onderscheiden zich in het leveren van zorg op maat. De cliënt staat centraal en mag er – ongeacht zijn of haar gedrag – zijn.

Kleinschalig en betrokken.

Op de IKB’s van Scaly verblijven maximaal vier jongeren. De groepen zijn overzichtelijk, prikkelarm en huiselijk ingericht. Het doel is dat jongeren zich hier thuis kunnen voelen en ze gezien en gehoord worden. Scaly richt zich op het laten groeien en ontwikkelen van jongeren, waarbij de pedagogisch medewerkers aansluiten bij het niveau, de vaardigheden en de belevingswereld van de jongeren. Om jongeren tot ontwikkeling te laten komen, formuleren de jongeren, met behulp van directe betrokkenen, zelf hun hulpvragen en leerdoelen. De jongeren mogen zelf een grote stem hebben in hun eigen traject en zijn dan ook onderdeel van het bepalen van dit traject.

De gezamenlijk gestelde doelen nemen we op in het individuele behandelplan van de jongere en worden volgens een vaste cyclus besproken en geëvalueerd. Samen met de persoonlijk begeleider van de jongere en de andere pedagogisch medewerkers werken we op de groep actief aan de gestelde behandeldoelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het volgen van individuele therapie en bestaat er binnen Scaly de mogelijkheid tot het uitvoeren van diagnostiek.

Een prikkelarme thuisomgeving én volledig participeren in de maatschappij.

We vinden het belangrijk dat jongeren (weer) mogen participeren in de maatschappij en hierbij de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De IKB’s zijn gesitueerd in een rustige, bosrijke omgeving waar de jongeren zich kunnen terugtrekken als dit nodig is. Vanuit deze veilige basis maken we de beweging naar buiten. Alle jongeren die binnen Scaly verblijven ontvangen passend onderwijs vanuit een van de onderwijsvoorzieningen in de buurt. Als passend onderwijs niet haalbaar is, zorgen we voor een passende dagbesteding waar de jongere zichzelf verder kan ontplooien. Jongeren hebben daarnaast de mogelijkheid om lid te worden van een sportclub, hebben een bijbaantje of ondernemen samen met groepsgenoten en pedagogisch medewerkers diverse (leer)activiteiten.

We werken binnen Scaly vanuit perspectief. Voor al onze cliënten geldt dat ze willen weten waar ze aan toe zijn, maar ook waar ze naartoe werken. Er wordt dan ook geregeld stilgestaan bij het perspectief van de jongere en de weg die hiervoor afgelegd dient te worden. De jongere doet dit niet alleen, maar samen met zijn of haar netwerk en het team van Scaly.

Wij bieden de intensieve kleinschalige behandelgroep op de volgende locaties:

De Groeiring.

Benieuwd naar wat
wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan.