Scaly

Crisiszorg.

Crisiszorg bij Scaly is mogelijk wanneer er sprake is van een onveilige of onwenselijke situatie rondom een jongere en er geen mogelijkheid is tot het continueren van de huidige (woon)situatie. De crisiszorg binnen Scaly kenmerkt zich door het stabiliseren en tot rust te laten komen van een jongere.

Evaluatie & vervolg.

We evalueren de crisisperiode zorgvuldig met alle betrokkenen, waarna er een plan wordt gemaakt over het vervolgtraject van een jongere. Dit kan betekenen dat een jongere weer terug naar huis gaat, naar een andere jeugdhulpaanbieder of een behandeltraject start binnen een van de behandelgroepen van Scaly.

Wij bieden crisiszorg aan op de volgende locaties:

De Groeiring.

Benieuwd naar wat
wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan.