Scaly

Ons aanbod.

Binnen Scaly bieden we verblijf en behandeling voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar. In al onze behandelgroepen bieden we intensieve zorg. We werken met een kleine groepsgrootte van minimaal vier tot maximaal zes bewoners. Kenmerkend aan ons aanbod is dat we maatwerk kunnen bieden. Hierdoor zijn cliënten die iets extra’s nodig hebben ook welkom bij Scaly.

We bieden veel nabijheid van pedagogisch medewerkers en we werken met SMART geformuleerde leerdoelen. Binnen de kleinschalige behandelgroepen van Scaly werken we volgens competentiegericht- en traumasensitief werken.

Intensieve kleinschalige
behandeling (IKB)

Voor jongeren die een complexe zorgvraag hebben en zeer intensieve begeleiding behoeven, heeft Scaly intensieve kleinschalige behandelgroepen (IKB).

Reguliere kleinschalige
behandeling

Jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling of risicovol gedrag laten zien, krijgen binnen Scaly een nieuwe kans om weer te werken aan hun toekomst. Binnen Scaly leveren we op al onze behandelgroepen intensieve zorg. We werken met een kleine groepsgrootte.

Crisiszorg

Crisiszorg bij Scaly is mogelijk wanneer er sprake is van een onveilige of onwenselijke situatie rondom een jongere en er geen mogelijkheid is tot het continueren van de huidige (woon)situatie. De crisiszorg binnen Scaly kenmerkt zich door het stabiliseren en tot rust te laten komen van een jongere.

Diagnostiek

Wanneer er nog veel onduidelijkheid bestaat over waarom bepaalde problemen zijn ontstaan rondom een jongere, of er vragen zijn over het intelligentieniveau van een jongere, kan dit onderzocht worden. Binnen Scaly werken er verschillende orthopedagogen die geschoold zijn om diagnostisch onderzoek uit te voeren.

Benieuwd naar wat
wij kunnen betekenen?

Neem dan snel contact met ons op of meld je direct aan.