Scaly - Onze jeugd verdient aandacht

Scaly staat voor kleinschalige zorg waarin jeugdigen zich thuis kunnen voelen. Wij bieden deze zorg aan vanuit onze verblijflocaties in Hoenderloo.

Onze verblijfslocaties bieden een uitkomst voor jeugdigen die niet (meer) binnen een gezinshuis kunnen verblijven, doorstromen vanuit de JeugdzorgPlus, of waarbij de stap vanuit een driemilieusvoorziening terug naar de wijk nog te groot is.

Binnen Scaly bieden we plek aan maximaal 22 jongeren met meervoudige, complexe (gedrags)problematiek, verdeeld over vier verschillende behandelgroepen. De problematiek kan zowel ontwikkelingsstoornissen, als ook (forse) gedragsproblematiek, hechting en/of trauma inhouden.

Alle groepen van Scaly zijn kleinschalig en huiselijk ingericht, waarbij er intensieve 24-uurs zorg wordt geleverd. Voor alle groepen geldt dat jongeren te allen tijde kunnen terugvallen op begeleiding en dat begeleiding aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de jongere. Voor alle groepen geldt dat er sprake is van een duidelijke dagstructuur in een prikkelarme omgeving.

 • Intensieve kleinschalige behandelgroep met maximaal vier bewoners Kleinschalige behandelgroep
 • met maximaal zes bewoners Crisiszorg
 • Diagnostiek 12 tot 18 jaar
 • Meervoudige, complexe (gedrags)problematiek

Diverse kleinschalige behandelgroepen

De groepsgrootte van drie groepen (gemengd) van Scaly betreft 6 jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Bij de screening en beoordeling van de dossiers, wordt er naast de problematiek en mogelijkheden van de jongere ook gekeken naar de match met de andere jongeren die in zorg zijn. Op deze drie groepen kunnen dan ook jongeren verblijven met verschillende problematieken en is er niet slechts toegespitst op een specifieke doelgroep. Binnen deze drie groepen worden er reguliere behandeltrajecten vormgegeven met de jongeren en is er tevens ruimte voor crisisplaatsingen.

Intensieve kleinschalige behandeling (IKB)

Naast de drie kleinschalige behandelgroepen, heeft Scaly ook een intensief kleinschalige behandelgroep (IKB). Binnen de IKB is er plek voor maximaal 4 jongeren met uiteenlopende problematiek, waarbij er zeer intensieve begeleiding nodig is.

De begeleidingsintensiteit op de IKB is hoog, net als de mate van toezicht die geboden kan worden.

Locaties

De Groeiring

Laan van Eikenhof 8
7351 DB Hoenderloo

De Stut

Wesselplantsoen 15
7351 DE Hoenderloo

Een initiatief van:

Klachten

Ben je ergens ontevreden over?
Wij streven er altijd naar de beste zorg te leveren. Dat neemt niet weg dat je daar ook ontevreden over kunt zijn. Onze medewerkers zijn heel toegankelijk en willen dan ook graag dat je hen bij klachten benadert. Je kunt ook telefonisch of schriftelijk een klacht indienen. Gebruik voor een schriftelijke klacht het klachtenformulier rechts op deze pagina. De reactietermijn op een klacht is zes weken.

Wil je weten hoe we met jouw klacht omgaan?

Klik hier

Wens je liever jouw klacht bij een onafhankelijk orgaan te melden? Klachten kunnen rechtstreeks bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg worden ingediend zonder tussenkomst van begeleider/zorgverlener.

Contactgegevens klachtfunctionaris

 • E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
 • Telefoon: 0228-322205 op werkdagen van 9:00 tot 12:00


  Contact

  Tel: +31 642985303
  E-mail: info@scaly.nl

  Aanmeldingen

  E-mail: aanmelden@scaly.nl

  Vezenden