Scaly - Onze jeugd verdient aandacht

Scaly staat voor intensieve kleinschalige zorg waarin jeugdigen zich thuis voelen. Wij bieden in kleinschalige vorm intensieve behandeling aan jeugdigen met complexe problematiek. Dat doen we vanuit onze verblijflocaties in Hoenderloo.

Wij richten ons op die jeugdigen die vanwege te complexe hulpvragen niet in een gezinshuis kunnen verblijven, en waarbij een plaatsing in een driemilieusvoorziening onwenselijk is. Onze verblijflocaties bieden ook een uitkomst voor jeugdigen die moeilijk uitstromen uit een driemileusvoorziening.

Kleinschalige behandelgroep ASS-problematiek

scaly-home

 • Voor maximaal 6 jeugdigen
 • Leeftijd: Tussen 12 en 18 jaar
 • Gemengde groep

Kenmerken:

 • Autisme met bijkomende forse gedragsproblematiek

Intensieve kleinschalige behandelgroep (IKB) meervoudige problematiek

scaly-home2

 • Voor maximaal 4 jeugdigen
 • Leeftijd: Tussen 12 en 18 jaar
 • Gemengde groep

Kenmerken:

 • Zeer intensieve begeleidingsbehoefte.
 • 1 begeleider op 3 jeugdigen, mogelijkheid voor 1 op 1 begeleiding.
 • We bieden maatwerk op basis van de ondersteuningsbehoefte.

Kleinschalige behandelgroep voor externaliserende problematiek

scaly-home3

 • Voor maximaal 6 jeugdigen
 • Leeftijd: Tussen 14 en 18 jaar
 • Gemengde groep

Kenmerken:

 • Belastend (hulpverlenings)verleden
 • Gevoeligheid voor groepsdynamica
 • (Forse) gedragsproblematiek
 • Mogelijk ouder kind problematiek
 • Weinig vertrouwen in hulpverlening
 • Gezagondermijnend gedrag

Kleinschalige crisisopvang

scaly-home4

 • Voor maximaal 6 jeugdigen
 • Leeftijd: Tussen 14 en 18 jaar
 • Gemengde groep

Kenmerken:

 • Meer dan bed, bad en brood
  Stabiliseren en werken aan perspectief
 • Voor jeugdigen in een acute crisissituatie
 • Een mogelijke onveilige (thuis)situatie

Wij werken vanuit de presentiebenadering en de methodiek geweldloos verzet. We bieden behandeling op maat. Hierin kijken wij op individueel niveau naar de zorgvraag van de jeugdige. We focussen ons op wat mogelijk is en denken buiten de kaders. Gezinsgericht werken is een pilaar in de behandeling van onze jeugdigen. Daarnaast bieden wij een integraal zorgaanbod. Dit doen wij door intensief samen te werken met lokale zorgpartners.
Wij bieden onze jeugdigen een rustige en voorspelbare leefomgeving met structuur en aandacht om tot ontwikkeling te komen. Onze huiselijke inrichting, de rust en ruimte in de omgeving helpen hierbij. Scaly kiest ervoor om te werken met kleine vaste teams om stabiliteit te creëren. We werken vanuit persoonlijk contact want onze jeugd verdient aandacht.

Locaties

De Groeiring

Laan van Eikenhof 8
7351 DB Hoenderloo

De Stut

Wesselplantsoen 15
7351 DE Hoenderloo

Een initiatief van:

Klachten

Ben je ergens ontevreden over?
Wij streven er altijd naar de beste zorg te leveren. Dat neemt niet weg dat je daar ook ontevreden over kunt zijn. Onze medewerkers zijn heel toegankelijk en willen dan ook graag dat je hen bij klachten benadert. Je kunt ook telefonisch of schriftelijk een klacht indienen. Gebruik voor een schriftelijke klacht het klachtenformulier rechts op deze pagina. De reactietermijn op een klacht is zes weken.

Wil je weten hoe we met jouw klacht omgaan?

Klik hier

Wens je liever jouw klacht bij een onafhankelijk orgaan te melden? Klachten kunnen rechtstreeks bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg worden ingediend zonder tussenkomst van begeleider/zorgverlener.

Contactgegevens klachtfunctionaris

 • E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl
 • Telefoon: 0228-322205 op werkdagen van 9:00 tot 12:00


  Contact

  Tel: +31 642985303
  E-mail: info@scaly.nl

  Aanmeldingen

  E-mail: aanmelden@scaly.nl

  Vezenden